Wat is de werkwijze?

1. Aanmelding
In een vrijblijvend en oriënterend gesprek worden de knelpunten van uw kind in beeld gebracht. Er wordt een intakeformulier ingevuld waarin de relevante aspecten van de ontwikkeling van uw kind besproken worden. Op die manier wordt samen met u de hulpvraag wordt geformuleerd.

2. Opstellen handelingsplan
De leerlingvolgsysteemgegevens van de school geven een goed beeld van de ontwikkeling. Aanvullende toetsen worden in de praktijk afgenomenNa zorgvuldig onderzoek op basis van bestaande gegevens, gesprekken met uw kind en eigen onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld. Het is belangrijk dat uw kind meedenkt over het plan. Vaak kunnen kinderen goed aangeven wat ze moeilijk vinden en wat ze graag willen leren.

3. Begeleiding
De begeleiding vindt iedere week voor minimaal 12 begeleidingen plaats. Dit kan onder schooltijd (mits instemming van de school) of na schooltijd plaatsvinden. Uw kind krijgt oefenstof mee naar huis. Na 6 weken hebben we telefonisch contact over de voortgang. In de schoolvakanties is ‘de Vlieger’ dicht.

4. Toetsing en evaluatie
Na 12 keer begeleiden worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Er wordt een verslag van gemaakt en met u besproken in een evaluatiegesprek. Samenwerken met de school waarop uw kind zit vind ik belangrijk. Mijn voorkeur gaat uit naar een evaluatiegesprek waarbij ouders, leerkracht en praktijk samen de voortgang bespreken.

RT Praktijk de Vlieger Veendam

Neem vrijblijvend contact op met de praktijk.