Verhalen van ouders

1.

Wij hebben Gea leren kennen als een betrouwbare en zeer kundig remedial teacher.
Gea heeft onze zoon ondersteund vanaf groep 7.

Al vanaf groep 4 noemde de leerkracht van de basisschool dat hij misschien dyslectisch zou zijn, maar de score op begrijpend lezen was daarvoor te goed. In groep 7 viel er geen winst meer te behalen en was de begeleiding vanuit school minimaal waardoor wij hebben besloten als ouders om hem meer ondersteuning aan te bieden. Gea heeft iedere week begeleiding gegeven, in eerste instantie door een andere methode aan te bieden. Als snel werd duidelijk dat de positieve benadering hem zijn zelfvertrouwen terug gaf waardoor de einddoelen van het handelingsplan werden gehaald. Wij hebben er voor gekozen, mede op verzoek van zoon, om ook extra begeleiding te vragen voor de rekenles. Ook dat heeft hij positief opgepakt en goed afgesloten. Je merkt dat Gea een jarenlange ervaring heeft voor de klas en dit combineert met haar kunde om kinderen vooruit te brengen in een 1 op 1 situatie. Deze unieke combinatie maakt het dat we haar iedereen kunnen aanbevelen. Onze zoon is niet één keer met tegenzin naar Gea gegaan.

Belangrijkste kwaliteiten: Goede resultaten door een divers aanbod van verschillende methodieken afgestemd op het kind. Gea is integer en werkt goed samen met de school en de ouders.

2.

Mijn dochter had moeilijkheden met lezen. Hoewel ik in huis mijn best deed kreeg ik haar niet aan het lezen. Zelfs de begeleiding op school volstond niet. Ruim een jaar geleden hoorde ik van praktijk “De Vlieger”. Gea bracht het probleem van mijn dochter in kaart. Al werkend en in overleg werden doelen (bij)gesteld. Ieder kind is immers uniek en Gea speelt daar goed op in.

Geregeld werd ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken: via de map die wordt aangelegd, tussenevaluaties en laagdrempelig contact tussendoor. Gea won het vertrouwen van mij en van mijn dochter. Huppelend ging ze naar binnen voor een volgende succeservaring, hoe klein ook. Gea heeft ook een goed contact met de basisschool. Er werd niet zomaar wat gedaan: de basisschool en Gea hebben hetzelfde doel – het kind vooruit helpen en dat gebeurt met dezelfde en indien nodig  aanvullende methodes.

Gea ’s benadering is positief: een medaille, een sticker, een spelletje zodat het geen werk lijkt! Het is heel spannend om met de vinger in vogelzand te schrijven op een gekleurde ondergrond. Ineens verschijnt er een magisch gekleurd woord!

Met heel veel geduld en variatie in werkvormen zijn de “druppeltjes losse woordjes” toch een stromend beekje geworden. Dit klinkt heel goed en dat is het ook. Reëel is wel dat een kwartaal niet altijd genoeg is. Ik vergelijk het maar met zwemmen. Eerst lijken ze niet vooruit te komen en ineens lukt het toch! Echt, voor mijn dochter leverden woorden van een lettergreep problemen op. Nu pakt ze met veel plezier een boek.

3.

Na enkele schooljaren extra begeleiding en onderzoeken en een voorlopige dyslexieverklaring, kregen wij uiteindelijk toch voor onze zoon de definitieve dyslexieverklaring. Ja, en dan, je wilt graag het beste voor je kind om toch het lezen, spelling en wat bij taal hoort makkelijker te maken of te leren om er mee om te gaan. Maar hoe doe je dat?

We zijn naar een open dag gegaan van ‘de Vlieger’ en daar voorlichting gehad, dit sprak ons erg aan. Na een introductie gesprek werd er een programma gemaakt voor onze zoon, dat aansloot bij de taalmethode die ook bij hem op school werd gebruikt. Dit was voor hem erg herkenbaar en hij kon hier dus op school ook meewerken.

Hij moest elke dag huiswerk maken, dit vond hij niet altijd leuk, maar hij begreep wel dat het nodig was.

Het systeem met de gekleurde blokjes beviel erg goed en hij leerde zo de woorden goed te blokken. Hiermee kon hij ook goed de dicteewoordjes leren schrijven. We zijn begonnen in januari 2010. Onze zoon zat toen in groep 6 en volgde voor taal een eigen programma. Hierop aansluitend is Gea met onze zoon aan het werk gegaan. Gelukkig was hij erg positief ingesteld en kon hij samen met en van Gea erg veel leren. Er werden flinke sprongen gemaakt. We waren hier erg blij mee en zonder Gea was dit ook niet gelukt.

Want nu zitten we in november 2010 en zit onze zoon in groep 7 en volgt het lesprogramma voor taal gewoon op het niveau van zijn groep!

We hebben hem zelf ook wel geholpen met leren van proefwerken e.d. en lezen, maar met de juiste technieken en 1 op 1 begeleiding bij de Vlieger is hij toch wel zover gekomen. Dit hadden wij zelf nooit zo kunnen doen. Wij zijn dus erg positief en zullen zeker als het nodig is evt. in groep 8 nog een keer gebruik maken van de begeleiding van Gea.

RT Praktijk de Vlieger Veendam

Neem vrijblijvend contact op met de praktijk.