Naam van de praktijk:

Ik ben Gea Mollema, remedial teacher van RT-praktijk ‘de Vlieger’. Ik ben getrouwd en moeder van 2 volwassen kinderen, een schoonzoon en twee kleindochters. In 2000 heb ik mijn opleiding voor remedial teacher afgerond aan de Hanzehogeschool in Groningen. In september 2010 heb ik de masterstudie Special Educational Needs (leerroute dyslexie) afgerond op Windesheim in Zwolle.

Ik heb 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Vanaf oktober 2008 ben ik als remedial teacher in mijn eigen praktijk aan het werk. Het werken met kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, heeft altijd mijn interesse gehad. Sommige kinderen komen in de praktijk met weinig zelfvertrouwen. Ze weten vaak heel goed dat het leren niet lukt. Ik vind het boeiend en een uitdaging om deze kinderen te helpen. Niet alleen bij het leren, maar ook bij het accepteren én uitbreiden van de eigen capaciteiten. Het is belangrijk dat deze kinderen hun eigen vooruitgang zien en zich niet steeds vergelijken met klasgenoten.

Een goede samenwerking tussen leerling, ouders en school vind ik belangrijk. Na instemming van de ouders neem ik contact op met de school van uw kind. De opgestelde handelingsplannen wordt ook bij de leerkracht neergelegd, zodat ook deze hiermee rekening kan houden.
Indien mogelijk en wenselijk wordt de leerkracht en/of de leerling uitgenodigd bij het eindevaluatiegesprek.

RT praktijk ‘De Vlieger’ is Lid van de Landelijke Beroepsvereniging van
Remedial Teachers (LBRT) en voorzitter van de LBRT regio Noord.

RT Praktijk de Vlieger Veendam

Neem vrijblijvend contact op met de praktijk.