Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is het helpen van kinderen met leerproblemen.
Dat kunnen problemen zijn met lezen, rekenen, spelling, de manier van leren, maar ook werkhouding- en concentratieproblemen.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk waardoor achterstand kan ontstaan die samen met een remedial teacher weer kan worden ingehaald.
Andere leerproblemen zijn blijvend, zoals dyslexie. Kinderen kunnen hun leesvaardigheden vergroten en leren zo goed mogelijk om te gaan met hun dyslexie.

Tijdens de begeleiding wordt aangesloten bij het niveau van het kind. Het ene kind leert vooral door het horen, een ander kind heeft visuele ondersteuning nodig en weer een ander leert voornamelijk door dingen te doen. Er wordt dus rekening gehouden met de leerstijl van uw kind. Omdat uw kind in de praktijk individueel wordt geholpen, is de begeleiding maatwerk.

RT Praktijk de Vlieger Veendam

Neem vrijblijvend contact op met de praktijk.