Voor wie?

R.T. praktijk ‘de Vlieger’ richt zich vooral op leerlingen van het Basisonderwijs en leerlingen van het Speciaal Basisonderwijs.

Deze hulp is mogelijk voor de volgende onderwijsleergebieden:

  1. rekenen
  2. taalontwikkeling
  3. lezen (technisch en begrijpend)
  4. spelling
  5. dyslexie
  6. motoriek (o.a. schrijven)
  7. werkhoudingproblemen
  8. concentratieproblemen

RT Praktijk de Vlieger Veendam

Neem vrijblijvend contact op met de praktijk.