Werkwijze

Wat is de werkwijze?

1. Aanmelding
In een vrijblijvend en oriënterend gesprek worden de knelpunten van uw kind in beeld gebracht. Er wordt een intakeformulier ingevuld waarin de relevante aspecten van de ontwikkeling van uw kind besproken worden. Op die manier wordt samen met u de hulpvraag wordt geformuleerd.

2. Opstellen handelingsplan
De leerlingvolgsysteemgegevens van de school geven een goed beeld van de ontwikkeling. Aanvullende toetsen worden in de praktijk afgenomen. Na zorgvuldig onderzoek op basis van bestaande gegevens, gesprekken met uw kind en eigen onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld. Het is belangrijk dat uw kind meedenkt over het plan. Vaak kunnen kinderen goed aangeven wat ze moeilijk vinden en wat ze graag willen leren.

3. Begeleiding
De begeleiding vindt iedere week gedurende 3 maanden plaats. Dit kan onder schooltijd (mits instemming van de school) of na schooltijd plaatsvinden. Uw kind krijgt oefenstof mee naar huis. Na 6 weken wordt u geïnformeerd over de voortgang. U krijgt per mail een verslag van de tussenevaluatie. Dit wordt telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek met u besproken.

4. Toetsing en evaluatie
Na 12 keer begeleiden worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Er wordt een verslag van gemaakt en met u besproken in een evaluatiegesprek. Samenwerken met de school waarop uw kind zit vind ik belangrijk. Mijn voorkeur gaat uit naar een evaluatiegesprek waarbij ouders, leerkracht en praktijk samen de voortgang bespreken.

Tarieven:

Tarieven per 1 oktober 2015 voor nieuwe leerlingen en voor leerlingen die al begeleiding krijgen per 1 januari 2016:

Intakegesprek: gratis.

Begeleiding van een uur (45 minuten direct, 15 minuten indirect) in de praktijk: € 45,00 (inclusief voorbereiding, materialen, gesprekken met ouders en derden).

Begeleiding van een uur (45 minuten direct, 15 minuten indirect) op een school in de gemeente Veendam: € 50,00 (inclusief voorbereiding, materialen, gesprekken met ouders en derden).

Begeleiding op een school buiten de gemeente Veendam: in overleg.

Kort onderzoek: € 75,- (inclusief verslag en gesprek met de ouders)

Uitgebreid pedagogisch en didactisch onderzoek: € 150,- (inclusief verslag en gesprek met de ouders)